HƯỚNG DẨN KỸ THUẬT LÀM MÓNG ÚP

kỷ thuật Làm móng cực kỳ dài được cứng chắc

Dịch Vụ Gel overlay manicure with u-gel

gắn móng úp với móng X-treme stiletto

cách tạo móng gel với form

Căn Bản Gắn Móng Úp

cách fill móng khi khách trở lại

Fill móng sau 3 tuần khách trở lại

long Coffin Shape with french design

chuẩn bị móng trước khi làm dịch vụ