HƯỚNG DẨN KỸ THUẬT LÀM MÓNG ÚP

Kỹ Thuật Gắn Móng Úp Gelx

Gel Overlay Manicure Cho Salon

French Omnbre Nails Design

FlexCure Detatchable UV LED Light

Mermaid Nail Design with X-treme stiletto

Ombre nail with Glitters

kỷ thuật Làm móng dài được cứng chắc

Gel Overlay Manicure

Dịch Vụ Gel overlay manicure với u-gel

gắn móng úp với móng X-treme stiletto

Xtreme Stiletto Gel Application

cách tạo móng gel với form

Căn Bản Gắn Móng Úp

cách fill móng khi khách trở lại

Fill móng sau 3 tuần khách trở lại

Làm Bộ Gel Mới Khi Khách Trở Lại Sau 5 Tuần

long Coffin Shape with french design

chuẩn bị móng trước khi làm dịch vụ

Fill Móng